Automaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 13 - ManualAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 13 - ManualAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

KAZIK” spojuje automatickou skříň pro výdej zboží s řídícím softwarem. Ve verzi MANUAL se dvířka skříněk otevírají ruční. Tento systém řeší problémy spojené s řízením a výdejem bezpečnostních pomůcek přímo na pracovišti.

technické parametry

Rozměry 200x100x110cm
Číslo skříněk 468
Rozměry skříněk 8x8cm
Hmotnost 430kg

Zákaznická zóna

Přístup k technickým specifikacím a jiným dokumentům pouze pro přihlášené zákazníky.

Přihlášení

Popis výrobku

Náš nejpopulárnější automat. Má nejvíce skříněk ze všech modelů, tj. 468. Skvěle se hodí pro výdej spotřebního bezpečnostního sortimentu, jako jsou například různé druhy rukavic, ochranné brýle, masky, nebo také základní nářadí: šroubováky, popisovače, břity. Velikost skříněk je 8 cm krát 8 cm a to je ideální rozměr pro tento druh zboží. Přihrádky v této velikosti zajišťují maximální objem na straně jedné a jednoduchost a pohodlné plnění na druhé straně.

Kazik 13 model

Profesionální řízení zdrojů BHP

 

Představujeme vám systém správy zdrojů osobních bezpečnostních pomůcek, kde je v první řadě výdejní automat "KAZIK". Spojuje automatickou skříň pro výdej předmětů s řídícím softwarem. Tento systém řeší problémy spojené se správou a výdejem bezpečnostních pomůcek přímo na pracovišti. Globální řešení těchto potřeb:

  • Dozor nad zaměstnanci a vydanými zařízeními a nářadím
  • Bezpečnost a přístupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu
  • Přístup k nářadí a materiálům přímo na pracovišti
  • Výdej zboží jednotlivě nebo v balíčcích
  • Snížení spotřeby
  • Plná kontrola nad výdejem nářadí
  • Analýza a kontrola nad celým koloběhem (výdej, příjem, zásobování)
  • Dálkový přístup
  • Automatická správa zásobování
  • Automatický dozor nad stavem skladu

FUNGOVÁNÍ

cze1  cze2  cze3

Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu na dotykovém displeji. Získá tím přístup k úkonům a ke zboží, které je pro něj určeno. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k předmětům uloženým v zařízení.

Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět a jeho velikost, pokud je tento předmět je dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá svou velikost předvolenou. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce, případně k požadovanému množství předmětů. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, informaci o dostupném množství předmětů a jejich velikosti.

Počítačový systém řízení

Výdejní automat KAZIK je vybavený počítačem třídy PC, k němuž má přístup pouze správce systému. Může také být vybaven systémem UPS (zdrojem nepřerušovaného napájení). KAZIK má instalovaný vlastní software, které se skládá ze třech modulů.

Rozhraní Uživatele

Rozhraní Uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximálně zjednodušit a urychlit úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.

 

Rozhraní Správce

Nejvíce komplikovaným modulem je Rozhraní Správce. Umožňuje nastavení přístupu dle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní Správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů atp. Pomocí Rozhraní Správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.

 

Statistiky a Reporty

Modul Reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímky zboží atp. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.

Go to top