História a základné informácie

O firme

Skupina POLONUSdo ktorej patríme, vznikla v roku1981. PSPG Polska Sp. z o.o. sa ako dcérska spoločnosť oddelila v roku 2006. Od úplného začiatku až do dnes je hlavným predmetom nášho záujmu veľmi široko dimenzovaná oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Na okraji našej činnosti nájdete obchod s bezpečnostnými materiálmi, sme dokonca hlavnými distribútormi niekoľkých svetových značiek na poľskom trhu. Gro nášho zamerania však tvorí správcovský softvér. Akoprví na svete sme začali tvoriť softvér, ktorý sa globálne zaoberá všetkými otázkami BOZP vo väčších a stredne veľkých firmách, a to už v časoch, keď väčšina firiem ešte nebola vybavená počítačmi. Súčasťou tohto väčšieho systému sú BOZP automaty.

Nášprvý prototyp Kazik – zariadenie na výdaj prostriedkov individuálnej ochrany vzniklo v roku2007. Pri jeho tvorbe sme spolupracovali s konštruktérskymi kanceláriami vo Francúzsku. Odvtedy neustále vylepšujeme všetky aspekty jeho činnosti apredovšetkýmjeho správcovský softvér a snažíme sa dosiahnuť vynikajúce fungovanie oboch týchto zložiek. Zároveň sme rozšírilimožnosti úpravy zariadenia Kazik tak, aby sa dokázalo prispôsobiť potrebám čo najširšej skupiny náročných zákazníkov. Veľkú pozornosť venujemeautomatizácii a údržbe,vytvorili sme tiež softvér avýdajno-odberný automat na nástroje Mietek.

Po získaní skúseností s tvorbou správcovských systémov a automatov sme sa rozhodli začať podnikať nedostatkovej oblasti, ktorú sme spozorovali v pracej brandži. Od roku 2013 hľadáme systémové riešenia, ktorých účelom je umožniť práčovniam sledovať a optimalizovať pracie cykly na všetkých úrovniach služby. Smejediným poľskýma jedným z mála úplne nezávislých európskych výrobcov automatických vydajno-odberných zariadení na bielizeň Naše riešenia sú ideálne pre zdravotnícke odevy, konkrétne pre zdravotnícke skafandre používané v miestnostiach na produkciu mikro systémov, kde musia byť zachované neobyčajne vysoké štandardy čistoty a bezpečnosti. Svoje miesto si však nájdu aj v podnikoch, v ktorých pracovný odev plní dôležitú úlohu.

 

Go to top