Automat for HMS-produkter

Kazik 13 - Manual med høyskalAutomat for HMS-produkter

Kazik 13 - Manual med høyskalAutomat for HMS-produkter

Dette er et apparat som forbinder to av våre løsninger. Det består en utleveringsautomat Kazik 13, et sett av høyskap og et operativsystem. Denne løsningen gir betydelig større muligheter og kapasitet. Systemet løser problemer med administrering og utlevering av HMS-produkter og kontroll over omløp av verktøy og utstyr på arbeidsplasser.

Tekniske data

Kundsone

Bare påloggede kunder har tilgang til tekniske spesifikasjoner og andre opplysninger.

Logg på

PRODUKTBESKRIVELSE

En automat utviklet med tanke på krevende brukere med uvanlige behov. Løsningen forbinder fordeler med to av våre systemer: KAZIK og Mietek. Den består av en automat KAZIK 13 MANUAL med 468 bokser med størrelse 8 cm x 8 cm og et høyskap som styres av en datamaskin i KAZIK-anlegget. En slik løsning gir mulighet for utlevering og oppbevaring av et mye bredere spektrum av produkter og samtidig reduserer kostnaden ved selve apparatet. Blant produkter systemet kan brukes for, er f.eks.: hansker, halvmasker, gassmasker, skrutrekkere, borer, vernecaps, vernesko, elektroutstyr, kontroll-/måleutstyr og andre verdifulle verktøy. Kazik 13 Manual kan etter kundens behov bli utbygget med ett, to, tre, til og med fire høyskap.

   

Profesjonell administrering av HMS-produkter

 

Dette er "KAZIK" – en utleveringsautomat som er en del av et system for administrering av produkter for personvern. Apparatet består av et automatisk utleveringsskap og et operativsystem. Systemet løser problemer med administrering og utlevering av HMS-produkter på produksjonssteder. En komplett løsning som oppfyller følgende behov:

 

 • Kontroll over arbeidere
 • Sikkerhet og tilgang til tiltrengte produkter døgnet rundt, hele uka igjennom
 • Tilgang til HMS-produkter på arbeidsplasser
 • Utlevering av produkter separat eller i større mengder
 • Mindre forbruk
 • Analyse av og kontroll over hele omløpet (utleveringer, tilbakeleveringer, supplering)
 • Fjerntilgang
 • Automatisk administrering av suppleringer
 • Automatisk kontroll over lagerbeholdning
 • Kontroll over utlevering av verktøy
 • Analyse av og kontroll over hele omløpet (utleveringer, tilbakeleveringer, supplering)

 

VIRKEMÅTE

 

   

Brukerautentisering

En bruker logger seg på systemet ved å vise sitt arbeidskort eller skrive inn en kode på berøringsskjermen. Slik får han eller henne tilgang til handlinger og produkter som er forhåndsdefinert for den bestemte brukeren. Personer som ikke har autorisasjon, ikke får tilgang til produktene i automaten.

Valg av handlinger

Brukeren velger en av følgende handlinger: Innhenting, Tilbakelevering, Supplering... avhengig av sin autorisasjon. Så velger han eller henne et verktøy eller et HMS-produkt og størrelse hvis produktet finnes i flere varianter og ingen er forhåndsdefinert for denne brukeren. Da åpner systemet den riktige boksen og brukeren får tilgang til det bestemte produktet, eventuelt i angitt mengde. Systemet kan bl.a. vise bilder av produkter, beskrivelser, tilgjengelig mengde og størrelser.

Datastyring

Utleveringsautomaten KAZIK er styrt av en datamaskin som bare systemadministratoren har tilgang til. Etter kundens ønske kan anlegget bli utstyrt med UPS-forsyning. KAZIK har egen programvare som består av tre moduler.

 

Brukergrensesnitt

Dette grensesnittet er brukervennlig, intuitiv og lett å betjene slik at innhenting av produkter er så enkel og hurtig som mulig. For lettere søk viser grensesnittet tydelige bilder av produkter. Automaten er utstyrt med en dataskjerm designet for industriell bruk i dårlige forhold.

 

Administratorgrensesnitt

Administratorgrensesnittet er den mest utviklede modulen. Den gjør det mulig å konfigurere tilgang for enkelte brukere eller grupper brukere. Administratoren kan også endre informasjon om produkter, arbeidere, størrelser osv. samt begrense tilgang og innhenting av produkter for grupper eller for enkelte brukere.

 

Statistikker og Rapportering

Rapporteringsmodulen gir tilgang til all informasjon samlet i systemet, bl.a.: historikk over innhentinger, tilbakeleveringer, suppleringer og feil, liste over produkter hvis mengde er under minimum, liste over produkter som er under bestilling, varemottak. Modulen gir også mulighet til å lage egne rapporter.

Go to top