Automat for administrering av omløp av arbeidstøy

Zosia – mottaksautomatAutomat for administrering av omløp av arbeidstøy

Zosia – mottaksautomatAutomat for administrering av omløp av arbeidstøy

Zosia er en løsning som består av et IT-system for administrering av omløp av klær og en automat for mottak av skittent tøy fra arbeidere. Det uavhengige apparatet Zosia registrerer mottak av tøy og sender en melding til hoveddatabasen om mengden tøy og tidspunktet for mottaket. Tilgang til falluken er bare mulig etter at man viser et klesplagg som er registrert i systemet, selve containeren er beskyttet med en kodelås og en nøkkellås.

Kundsone

Bare påloggede kunder har tilgang til tekniske spesifikasjoner og andre opplysninger.

Logg på

PRODUKTBESKRIVELSE

Produktbeskrivelse

Zosia er et helt uavhengig datastyrt apparat som tjener til mottak og registrering av klær utstyrt med tagger. Denne løsninger er beregnet for kunder som allerede har et system for kontroll av utlevering av arbeidsklær, men mangler et feilfritt system for registrering av mottak – eller vil gjøre denne prosessen enklere og mer brukervennlig. Zosia er en slags mottakscontainer utstyrt med: en datamaskin, en tagleser og en skjerm. Automaten er koblet til Internett og har tilgang til en database og et register over arbeidsklær som er i bruk. Klesplagg som kastes i, faller i en standard vaskerivogn – dette sikrer enklest mulig betjening av automaten. Zosia er i stand til å romme 250-300 klesplagg. Apparatet har følgende størrelse: bredde 95 cm, høyde 200 cm og dybde 100 cm.

Profesjonell administrering av omløp av klær

Zosia bruker tilgang til Internett for å laste ned data fra databasen om utleverte arbeidsklær. Automaten tjener til registrert tilbakelevering av klær, dvs. en enkel og automatisk mottak av brukt tøy. Zosia tar bare imot klær som er ført inn i systemet, så det er ikke mulig å kaste i klesplagg som er tagget, men finnes ikke i databasen. Hvert mottak blir også registrert med et digitalt kamera i containeren og lagret i form av en video i styreenhetens minne. Som et utfylling av et eksisterende system gir Zosia en rekke fordeler:

 

  • Mye fortere mottak av arbeidsklær
  • Mulighet for plassering på et mest passende sted uten å ta opp mye rom
  • Apparatet er i drift 24/7 som har stor betydning ved uvanlige arbeidstidsordninger
  • Prosessen er helt automatisk og det er ikke behov for å ansette ytterligere personell
  • Full kontroll over hvor mange produkter og av hvilken type som venter på henting og vask
  • Lave driftskostnader
  • Feilfrihet

VIRKEMÅTE

 

Bruk av automaten er veldig enkel. Man viser et klesplagg til tagleseren. Systemet gjenkjenner tagget og viser informasjon om det gitte klesplagget på skjermen, falluken åpner og man kan legge tøyet i den. Samtidig starter kameraet i containeren å ta opp video som også blir vist på hovedskjermen. Etter at tilbakeleveringen er fullført, blir en melding om dette sendt til hovedsystemet og verdien "antallet tøy i containeren" på skjermen økes med 1.

Go to top