Automat for administrering av omløp av arbeidstøy

Berta 5Automat for administrering av omløp av arbeidstøy

Berta 5Automat for administrering av omløp av arbeidstøy

Berta 7 utleverings- og mottaksautomat

 

Et integrert system for utlevering av rene arbeidsklær og mottak av skitne klær. Løsningen er solgt sammen med en operativprogramvare for forvaltning av hele omløpet av arbeidsklær, kontroll over prosessen fra mottak, returnering, transport, vask, eventuell reparasjon, gjentransport, til plassering av rene klær i utleveringsapparatet. Anlegget benytter et registreringssystem basert på tagger i teknologiene HF, UHF eller strekkoder.

Tekniske data

Størrelse 200x100x110cm
Vekt 395kg
type I type II
Antall bokser 90 180
Boksstørrelse 16x26cm 8x26cm

KARTA PRODUKTU NO P

Kundsone

Bare påloggede kunder har tilgang til tekniske spesifikasjoner og andre opplysninger.

Logg på

PRODUKTBESKRIVELSE

Dette er "Berta" – et avansert system for administrering av vask av arbeidstøy. Løsningen består av et operativsystem, en utleveringsautomat og en avhengig mottaksautomat for skittent tøy. Berta 5 er utstyrt med 90 bokser med størrelse 16 cm x 26 cm som tjener til utlevering av rent tøy. Vi tilbyr også en versjon med 180 bokser med størrelse 8 cm x 26 cm. Mottakscontaineren for skittent tøy kan romme mellom 250 og 300 klesplagg, avhengig av hvor store de er. For å gjøre bruken lettere, har vi plassert en standard vaskerivogn inne i containeren som man transporterer vasken i. Vi anbefaler at mottaksautomaten plasseres ved siden eller i nærheten av utleveringsautomaten. Hver mottakscontainer er utstyrt med et kamera som registrerer tidspunktet når tøyet kastes i og sikrer best kontroll med hele prosessen. Etter behov kan vi også installere en bakteriedrepende lampe i containeren.

Kaziki TYPY 5

Profesjonell administrering av omløp av arbeidstøy

 

Systemet Berta 7 hjelper med å utlevere rent arbeidstøy og motta det etter bruk. Hele prosessen er automatisk uten behov for ytterligere personell. Med bruk av dette systemet har du full og kontinuerlig oversikt over hva som skjer med hvert klesplagg, hvem som har innhentet det og når, om og når han eller henne har tilbakelevert det, du kan sjekke hvor mange arbeidsklær er klar for utlevering hos kunden, hvor mange er i bruk eller er venter på å hentes. Dette gir deg mulighet til å optimalisere din bruk av ressurser, til og med tilpasse mengden arbeidstøy til kapasitetet og de logistiske mulighetene i din bedrift. Når en bruker leverer et klesplagg tilbake, kan han eller henne melde behov for reparasjon – da får vaskeriet automatisk beskjed om det bestemte klesplagget og type reparasjon som trengs. Denne løsningen bidrar betydelig til effektivisering av informasjonsflyten og reduserer mengden tid som kastes bort på sjekk av klær ved hver vask, gir servicepersonellet mulighet til å forberede seg og øker tilfredsstillelse for den endelige brukeren. Systemet gir fjerntilgang som sikrer full kontroll over og optimalisering av bruk og vask av tøy.

 

  • Tilgang til klær døgnet rundt, hele uka igjennom
  • Utlevering av klær på et mest passende sted
  • Færre tilfeller av tyveri eller tap av arbeidsklær
  • Utlevering av klær separat eller i større mengder
  • Mindre forbruk
  • Analyse av og kontroll over hele omløpet (utleveringer, tilbakeleveringer, supplering)
  • Fjerntilgang via Internett
  • Automatisk administrering av suppleringer
  • Automatisk kontroll over lagerbeholdning

 

 

Mottaks- og utleveringsanlegget Berta 7 er styrt av en datamaskin som bare systemadministratoren har tilgang til. Etter kundens ønske kan anlegget bli utstyrt med UPS-forsyning. Berta kan kobles til Internett via kabel, WIFI eller – hvis dette ikke er mulig – til og med GSM. Dette gir deg tilgang til mest nøyaktig informasjon i realtid uansett hvor du er. I tillegg til en programvare for kontroll av omløp av klær, har Berta egen programvare som består av tre moduler.

 

 

VIRKEMÅTE

 angh1     ang2     ang3

Brukerautentisering

En bruker logger seg på systemet ved å vise sitt arbeidskort eller skrive inn en kode på berøringsskjermen. Slik får han eller henne tilgang til handlinger og produkter som er forhåndsdefinert for den bestemte brukeren. Personer som ikke har autorisasjon, ikke får tilgang til produktene i automaten.

Valg av handlinger

Brukeren velger en av følgende handlinger: Innhenting, Tilbakelevering, Supplering... avhengig av sin autorisasjon. Så velger han eller henne et ønsket produkt og størrelse hvis produktet finnes i flere varianter og ingen er forhåndsdefinert for denne brukeren. Da åpner systemet den riktige boksen og brukeren får tilgang til produktene, eventuelt i en angitt mengde. Systemet kan bl.a. vise bilder av produkter, beskrivelser, tilgjengelig mengde og størrelser. Å levere arbeidstøy tilbake er like så enkelt. Brukeren viser klesplagget til tagleseren. Systemet gjenkjenner tagget og viser informasjon om det gitte klesplagget på skjermen, falluken åpner og man kan legge tøyet i den. Samtidig starter kameraet i containeren å ta opp video som også blir vist på hovedskjermen. Etter at tilbakeleveringen er fullført, blir en melding om dette sendt til hovedsystemet og verdien "antallet tøy i containeren" på skjermen økes med 1.

 

Datastyring

Mottaks- og utleveringautomatene Helga 5 er styrt av datamaskiner som bare systemadministratoren har tilgang til. Med en slik løsning kan begge automatene bli plassert på to forskjellige steder og støtte gjensidig sin funksjon. Helga kan kobles til Internett via kabel, WIFI eller – hvis dette ikke er mulig – til og med GSM. Dette gir deg tilgang til mest nøyaktig informasjon i realtid uansett hvor du er. I tillegg til en programvare for kontroll av omløp av klær, har Helga egen programvare som består av tre moduler.

 

Brukergrensesnitt

Dette grensesnittet er brukervennlig, intuitiv og lett å betjene slik at innhenting av arbeidsklær er så enkel og hurtig som mulig. For lettere søk viser grensesnittet tydelige bilder av produkter. Automaten er utstyrt med en dataskjerm designet for industriell bruk i dårlige forhold.

 

Administratorgrensesnitt

Administratorgrensesnittet er den mest utviklede modulen. Den gjør det mulig å konfigurere tilgang for enkelte brukere eller grupper brukere. Administratoren kan også endre informasjon om produkter, arbeidere, størrelser osv. samt begrense tilgang og innhenting av produkter for grupper eller for enkelte brukere.

 

Statistikker og Rapportering

Rapporteringsmodulen gir tilgang til all informasjon samlet i systemet, bl.a.: historikk over innhentinger, tilbakeleveringer, suppleringer og feil, liste over produkter hvis mengde er under minimum, liste over produkter som er under bestilling, varemottak. Modulen gir også mulighet til å lage egne rapporter.

Go to top