Automaty BOZP

Kazik 13 - Manual so stĺpovými skrinkamiAutomaty BOZP

Kazik 13 - Manual so stĺpovými skrinkamiAutomaty BOZP

Zariadenie predstavuje kombináciu dvoch našich systémov. Skladá sa zo výdajného automatu Kazik 13, zostavy stĺpových skriniek a správcovského softvéru. Toto spojenie výrazne rozširuje doposiaľ existujúce možnosti. Takýto systém rieši problémy so správou a výdajom bezpečnostných prvkov a kontroluje pohyb nástrojov a zariadení v blízkosti pracovísk.

technické parametre

zákazníci area

Prístup k technickej špecifikácie a ďalšie materiály iba pre registrovaných zákazníkov.

Login process

Opis produktu

Automat určený pre náročných používateľov s neštandardnými potrebami. Spája výhody dvoch našich systémov, KAZIK a Mietek. Je zložený z automatu KAZIK 13 MANUAL so 468 schránkami s veľkosťou 8 cm x 8 cm a stĺpovej skrine elektronicky riadenej počítačom umiestneným v automate. Takéto riešenie výrazne rozširuje okruh vydávaných a skladovaných produktov a zároveň znižuje náklady samotného zariadenia. Rozsah podporovaných predmetov je veľmi široký od rukavičiek, respirátorov, plynových masiek, skrutkovačov, vrtákov až po ochranné čiapky a topánky, elektrické a kontrolno-meracie nástroje, a iné potrebné pomôcky. Kazik 13 Manual je možné rozšíriť i jeden, dva, tri alebo štyri stĺpce podľa potrieb zákazníka.

Profesionálny manažment výdaja bezpečnostných prvkov

 

Predstavujeme vám systém na manažment prostriedkov individuálnej ochrany, ktorý reprezentuje v prvom rade výdajný automat „KAZIK“. Ten predstavuje kombináciu automatickej výdajnej skrinky a správcovského softvéru. Tento systém rieši problémy spojené so správou a výdajom bezpečnostných prvkov vo výrobných závodoch. Globálne riešenie je odpoveďou na nasledujúce potreby:

 

  • Kontrola zamestnancov a vydaných zariadení a nástrojov
  • Bezpečnosť a dostupnosť služby 24 hodín denne, 7 dní v týždni
  • Sprístupnenie produktov a nástrojov v blízkosti pracoviska
  • Výdaj po kusoch alebo v baleniach
  • Zníženie opotrebovania
  • Kontrolovaný výdaj nástrojov
  • Analýza a kontrola celej prevádzky (odber, vrátenie, prevoz)
  • Vzdialený prístup
  • Automatický manažment prevozu
  • Automatický prehľad o stave skladov

 

PRINCÍP FUNGOVANIA

   

Identifikácia používateľa

 

Používateľ sa prihlási priložením svojej zamestnaneckej karty alebo zadaním kódu na dotykovej obrazovke. Získava prístup k funkciám a produktom, ktoré boli preňho definované. Osoby, ktoré nie sú oprávnené, nemajú prístup k zariadeniam v systéme.

Výber služby

Používateľ vyberie požadovanú službu: Odber, Vrátenie, Doplnenie ... podľa svojich možností. Potom vyberie požadovaný produkt a veľkosť, ak je produkt v niekoľkých variantoch a pracovník nepozná jeho veľkosť. Systém odomkne príslušnú výdajnú skrinku a umožní prístup k produktom, prípadne k uvedenému množstvu produktov. Systém umožňuje, okrem iného, zobrazenie fotografií produktov, ich opisu, dostupného množstva a veľkostí.

Informačný manažment

Distribučný automat KAZIK je vybavený počítačom, ku ktorému má prístup len správca systému, v prípade potreby môže byť dodatočne vybavený podporou UPS. KAZIK má integrovaný svoj vlastný softvér zložený z troch modulov.

 

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie je prispôsobené na ľahkú manipuláciu. Jednoduchá obsluha umožňuje maximálne zjednodušiť a skrátiť proces odberu. Intuitívne rozhranie čitateľne zobrazuje fotografie produktov, a tak uľahčuje ich vyhľadávanie. Používatelia využívajú dotykovú obrazovku, ktorá je určená na prácu v nepriaznivých podmienkach.

 

Správcovské rozhranie

Najkomplikovanejší modul predstavuje správcovské rozhranie. Toto rozhranie umožňuje nastavenie prístupu podľa používateľa alebo skupiny používateľov. Správcovské rozhranie umožňuje modifikáciu údajov o produktoch, zamestnancoch, rozmeroch atď. Pomocou neho môžete tiež nastaviť obmedzenia a zobrazovanie produktov pre skupiny alebo používateľov.

 

Štatistiky a reporty

Reportovací modul umožňuje prístup k všetkým informáciám v systéme ako sú: história odberov, história príjmov, história doplňovania, história porúch, zoznam produktov pod minimom, zoznam objednaných, prijatých produktov atď. Modul tiež umožňuje vytvárať vlastné reporty.

 

Go to top