Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I.                    Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka PSPG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach: ul. Warszawska 227e, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000260953, NIP: 1181859062, adres e-mail: biuro@pspg.pl, zwana dalej Spółką;
Spółka prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.automatybhp.eu/ i nią zarządza.
 

II.                  Kontakt

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem e-mail: biuro@pspg.pl;

 

III.                Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

DANE UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ

 

W celu skontaktowania się z Panią/Panem w sprawie przez Panią/Pana opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail lub numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na   Pani/Pana wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na stronie.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Pana/Panią ze Spółką);

 

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         data i godzina odwiedzin strony,

·         rodzaj systemu operacyjnego,

·         przybliżona lokalizacja,

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

·         czas spędzony na stronie,

·         odwiedzone podstrony.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

 

W celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Spółkę, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         data i godzina odwiedzin strony,

·         rodzaj systemu operacyjnego,

·         przybliżona lokalizacja,

·         rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

·         czas spędzony na stronie,

·         odwiedzone podstrony;

·         inne dane uzyskane dzięki zastosowaniu plików cookies;

·         inne dane gromadzone przez dostawców zewnętrznych dostawców narzędzi analitycznych, promocyjnych i reklamowych (takich jak np. Google Analytics).

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie narzędzi).

 

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

 

DANE OSÓB  KONTAKTUJĄCYCH SIĘ Z UPOWAŻNIENIA KONTRAHENTA LUB KLIENTA  (NP. WYZNACZONYCH DO WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁKĄ PRACOWNIKÓW  LUB UPOWAŻNIONYCH PEŁNOMOCNIKÓW)  ORAZ INNYCH OSÓB, NIEBĘDĄCYCH UŻYTKOWNIKAMI STRONY INTERNETOWEJ

 

W celu skontaktowania się z Panią/Panem, aby zawrzeć lub wykonać umowę z klientem lub kontrahentem w imieniu którego się kontaktujesz, Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail lub numer telefonu,

·         stanowisko,

·         dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy),

·         dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi: sprawna i efektywna komunikacja z podmiotem, w imieniu którego się Pani/Pan z nami komunikuje, lub w celu komunikacji z Panią/Panem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie i wykonanie umowy) – jeśli kontaktuje się Pani/Pan w imieniu naszego klienta lub kontrahenta.

 

Pani/Pana dane pozyskaliśmy albo bezpośrednio od Pani/Pana,  albo od podmiotu, w imieniu i na rzecz którego się z nami Pani/Pan kontaktuje.

 

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         stanowisko

·         dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta ( czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy),

·         dane o sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

— na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Spółki jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez  Panią/Pana ze Spółką np. w postaci spełnienia niniejszego obowiązku informacyjnego);

 

W celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, jeśli Pani/Pana dane były podane w umowie jako dane do kontaktu lub widniały w dokumentach księgowych, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         stanowisko

·         dane identyfikacyjne klienta lub kontrahenta (czyli np. jednocześnie miejsce Pani/Pana pracy),

·         dane wynikające z właściwych przepisów podatkowych.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego.

 

DANE SŁUŻBOWE OSÓB  DO KONTAKTU

POZYSKANE Z WIZYTÓWEK LUB JAKO DANE POWSZECHNIE DOSTĘPNE

 

W celu skontaktowania się z Panią/Panem Spółka przetwarza takie dane osobowe, jak:

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail lub numer telefonu,

·         stanowisko,

·         dane o Pani/Pana miejscu pracy

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi utrzymanie i rozwój relacji biznesowych z Panią/Panem lub podmiotem, który reprezentujesz.

 

Pani/Pana dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, np. z wizytówki, lub ze źródeł powszechnie dostępnych, takich jak firmowa strona internetowa, LinkedIn, Facebook, CEIDG, KRS.

 

IV.       Cookies

1.      Spółka na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.  Google’a,).

2.      Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

·         zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;

·         wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;

·         stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;

·         tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;

3.       Pani/Pana przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pani/Pana  urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy sobie Pani/Pan wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

4.     Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności.

 

V.     Badanie aktywności użytkowników strony internetowej

1.      Spółka, w celach związanych z reklamą i promocją, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców.

2.      Na chwilę obecną Spółka korzysta z następujących narzędzi:

Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających stronę internetową Spółki;
3.      Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Pani/Pana zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę internetową Spółki.

4.      Jeżeli uważa Pani/Pan, że nie powinniśmy przetwarzać Pani/Pana danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.  Aby zablokować działanie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u-3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU.   Oczywiście, w każdej chwili może Pani/Pan ponownie wyrazić zgodę i przywrócić działanie wskazanych narzędzi. 

 

VI.               Prawo wycofania zgody

1.      Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.

2.      Jeżeli chciałby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do naszego Inspektora Ochrony Danych.

3.      Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pani/Pana dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

VII.             Wymóg podania danych osobowych

1.      Podanie  danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pani/Pana decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie korzystania ze  strony internetowej  lub w celu skontaktowania się ze Spółką.

2.      Jeżeli kontaktuje się Pani/Pan z nami w imieniu naszego klienta lub kontrahenta podanie danych może być niezbędne z uwagi na łączącą Panią/Pana relację z klientem lub kontrahentem Spółki, jak również jest nam niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy na rzecz osoby, w imieniu której się Pani/Pan komunikuje.

 

VIII.           Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

IX.                Odbiorcy danych osobowych

1.      Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Pani/Pana dane prawnikom, hostingodawcy, dostawcy narzędzia do tworzenia statystyk jeśli komunikuje się Pani/Pan ze Spółką w imieniu naszego klienta lub kontrahenta -  podmiotom biorącym udział w sprawie, w której się Pani/Pan komunikuje.

2.      Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

X.                  Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy , co wynika np. z korzystania przez nas  z Google Analytics lub mediów społecznościowych. W związku z tym Pani/Pana dane są przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji  Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku. Ponadto możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejska wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci  prawo kopii tych zabezpieczeń.

 

XI.                Okres przetwarzania danych osobowych

1.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pani/Pana danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.

2.      Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres:

·         do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kontaktowym;

·         do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;

·         do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową,

·         do czasu upływu termonów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie prawa podatkowego.

 

XII.              Uprawnienia podmiotów danych

1.      Uprzejmie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:

·         dostępu do swoich danych osobowych;

·         sprostowania danych osobowych;

·         usunięcia danych osobowych;

·         ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

·         sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

·         przenoszenia danych osobowych.

2.      Szanujemy Pani/Pana prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

3.      Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

4.      Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje  Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Pani/Pana szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

·         istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności lub

·         istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

XIII.                Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pani/Pan że Pani/Pan dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

XIV.           Postanowienia końcowe

1.      W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

2.      O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pani/Pan  powiadomiony/powiadomiona drogą e-mailową.

3.Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.

Go to top