PPE vending machines

Kazik 14PPE vending machines

Kazik 14PPE vending machines

Kazik 14 – Automatic is a compilation of a vending machine and management software. This system solves the issues of management and distribution of Personal Protection Equipment (PPE), especially in the workplace. In the Automatic version the locker doors are opened automatically.

technical parameters

Size of the machine 201x110x100cm
Device weight 432kg
Type I Type II
Number of bins 468 36
Size of the bins 8x8cm 8x17,5cm


customers area

customers area text 1

Login process

product description

Kazik14 has 504 locations. The size of each of the 468 locations is 8 cm x 8 cm, while each of the other 36 is 8 cm x 17. 5 cm. Ideal for dispensing fast-moving health and safety products - gloves, goggles, etc. as well as larger assortments: large gloves, handy small tools.

  Kazik 14 model

Proficiency in PPE management

We are presenting Personal Protection Equipment management system. Its first line is a distributing machine “KAZIK”, the second one is the combined management software. This system solves the problems related to PPE management and distribution among workers, especially in production areas. Our comprehensive solution responds to the following needs:

 • Workers supervision
 • Safety and access to PPE 24/7
 • PPE distribution near the workplace
 • Unit or packaging distribution
 • Decrease in PPE use
 • Control and analysis of PPE and tools circulation (collections, returns, supply)
 • Remote control
 • Automation of the supply process
 • Automatic and permanent stock levels control

 

How it works

 

   

User recognition

The user logs into the system with his ID card or by using his PIN number. He gets access to the articles and operations defined for him. The individuals who are not in the database cannot obtain anything from the vending machine.

 

Operation selection

According to the user’s permission, he can choose an option: take, add, return… A regular production worker after sweeping his card over the screen sees a lists of pictures of preselected articles with a short description. He chooses an article, its size (if such information is not in the system) and optionally also a quantity. The required location is opened automatically. The system can display certain information on the screen: the picture of articles, sizes, descriptions, and the stock level.

 

IT management

KAZIK automatic vending machine is equipped with a PC, which can be accessed only by the system administrator. Optionally it could be equipped with an uninterruptible power supply (UPS) system. Kazik has its own software which contains:

 

User interface

User interface is easy to use and user friendly. Our goal was to make the whole process of dispensing articles extremely short and easy. We achieved that goal by creating intuitive interface, displaying big images of articles which can be dispensed. Thanks to that the process of articles searching is simplified. All the operations are performed on a heavy duty, industrial touch screen, ready for hard work in extreme conditions.

 

Administrator’s interface

The most voluminous part of our system is the administrator’s interface. It offers the possibility of introducing modifications in relation to individuals or whole group of workers defined by occupation, positions or divisions to which they belong. The administrator is able to perform both basic and sophisticated operations, e.g. concerning the databases of: articles; workers; sizes modification, setting the limits of quantity of available articles for workers and groups, etc. The person with the administrator’s license can operate the system from the machine level or from his own computer.

 

Reports and statistics

The reports module gives access to all system information, such as the history of: taken, returned, added or damaged elements, lists of articles below the minimum availability level articles, already ordered articles etc. It also offers the possibility of creating extraordinary reports.

Kazik 14 model

         

To view this video in English please click here.

Profesjonalne zarządzanie gospodarką BHP

Przedstawiamy Państwu system zarządzania środkami ochrony indywidualnej, którego pierwszą linią jest automat wydający "KAZIK". Stanowi on połączenie automatycznej szafy wydającej z oprogramowaniem zarządzającym. System ten rozwiązuje problemy powiązane z zarządzaniem oraz wydawaniem artykułów BHP w miejscach produkcji. Globalne rozwiązanie odpowiada na następujące potrzeby:

 • Nadzór nad pracownikiem
 • Bezpieczeństwo oraz dostępność artykułów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
 • Udostępnienie artykułów w pobliżu miejsca pracy
 • Jednostkowe bądź pakietowe KONTROLOWANE wydawanie artykułów
 • Obniżenie zużycia
 • Analiza i kontrola nad całkowitym ruchem (pobrania, zwroty, zaopatrzenie)
 • Zdalny dostęp
 • Automatyczne zarządzanie zaopatrzeniem
 • Automatyczny nadzór nad stanami magazynowymi

 

ZASADA DZIAŁANIA

Ekran powitalny  Menu administratora  Szczegóły produktu

Rozpoznanie użytkownika

Użytkownik loguje się zbliżając swoją kartę pracowniczą lub wpisując kod na ekranie dotykowym.  Uzyskuję dostęp do operacji oraz artykułów, które zostały dla niego zdefiniowane. Osoby które nie posiadają uprawnień nie mają dostępu do artykułów znajdujących się w dystrybutorze.

Wybór operacji

Użytkownik wybiera żądaną operację: Pobieranie, Zwrot, Uzupełnianie... w zależności od swoich uprawnień. Następnie wybiera żądany artykuł oraz rozmiar, jeśli dany produkt występuje w kilku wariantach a nie przypisano pracownikowi jego rozmiaru. System odblokowuje odpowiednią lokalizacji dających dostęp do artykułów, ewentualnie we wskazanej ilości. System pozwala między innymi na wyświetlanie zdjęć artykułów, opisu, dostępnej ilości, rozmiarów.

Informatyczne zarządzanie

Automatyczny dystrybutor KAZIK wyposażony jest w komputer klasy PC, do którego dostęp ma tylko administrator systemu, Opcjonalnie może zostać wyposażony w system podtrzymania zasilania UPS. KAZIK posiada zainstalowane własne oprogramowanie składające się z trzech modułów.

Interfejs Użytkownika

Interfejs Użytkownika jest przyjazny i łatwy w użyciu. Prosta obsługa pozwala na maksymalne uproszczenie  i skrócenie procesu pobierania. Intuicyjny interfejs wyświetla czytelne fotografie artykułów w celu ułatwienia wyszukiwania. Użytkownicy korzystają z przemysłowego ekranu dotykowego, który przeznaczony jest do pracy w trudnych warunkach.

Interfejs Administratora

Najbardziej rozbudowanym modułem jest Interfejs Administratora. Umożliwia on konfigurację dostępu według użytkownika lub grupy użytkowników. Interfejs Administratora pozwala na modyfikację danych dotyczących artykułów, pracowników, rozmiarów etc. Za jego pomocą można również konfigurować ograniczenia oraz wydzielanie artykułów dla grup lub dla użytkowników.

Statystyki i Raportowanie

Moduł Raportowania daje dostęp do wszystkich zawartych w systemie informacji takich jak: historia pobrań, historia zwrotów, historia uzupełnień, historia uszkodzeń, lista artykułów poniżej minimum, lista artykułów w trakcie zamówienia, przyjęcia towaru itd. Moduł daje również możliwość tworzenia własnych raportów.

Go to top