Historie a základní informace

O firmě

Skupina POLONUS, ke které patří naše společnost, vznikla v roce 1981. PSPG Polska sp. z o.o. se jako dceřiná společnost oddělila v roce 2006. Od samotného začátku po dnešní den je hlavní zónou naší působnosti velmi široce pojaté odvětví bezpečnosti a hygieny práce. Na okraji naší působnosti se nachází obchod zbožím pro bezpečnost a hygienu práce, jsme mj. výhradními dodavateli několika světových značek pro polský trh. Hlavním cílem naší činnosti je však řídící software. Jako první na světě jsme začali vyrábět programy, které se zabývají globálně všemi otázkami bezpečnosti a hygieny práce ve větších a středních firmách. To vše jsme začínali v dobách, kdy hlavním problémem byly nedostatečné počítačové fondy ve většině firem. Součástí tohoto velkého systému jsou naše automaty pro správu bezpečnostních pomůcek.

Náš první prototyp Kazik – zařízení pro výdej osobních bezpečnostních pomůcek – vznikl v roce 2007. Při jeho vytváření jsme spolupracovali s konstrukční kanceláří z Francie. Od té doby neustále zdokonalujeme fungování přístroje po všech stránkách a především jeho řídící softwaru tak, abychom dosáhli předpokládaná dokonalé fungování těchto dvou složek. Zároveň jsme rozšířili možnosti uspořádání Kazika tak, abychom jej přizpůsobili potřebám co největší skupiny odběratelů. Velkou pozornost věnujeme automatizaci a udržení koloběhu, také jsme vytvořili software a automat pro správu výdeje a odběru nářadí Mietek.

Po získání zkušeností se stavbou řídicích systémů a automatů jsme se rozhodli pro rozšíření působnosti naší společnosti na mezeru, které jsme si všimli v oblasti prádelen. Od roku 2013 proto vytváříme také systémová řešení pro řízení a optimalizaci koloběhu prádla na všech úrovních této služby. Jsme jediný v Polsku a jeden z mála v Evropě zcela nezávislý výrobce automatických zařízení pro výdej a příjem oděvů. Naše řešení jsou ideální pro zdravotnické prádlo, především se osvědčují v „čistých zónách“, kde musí být dodrženy vysoké standardy čistoty a bezpečnosti. Nacházejí uplatnění také ve firmách, kde oblečení není jen pouhý pracovním oděv.


 

Go to top