Automaty pro kontrolu koloběhu oděvů

Helga 6 COMPACTAutomaty pro kontrolu koloběhu oděvů

Helga 6 COMPACTAutomaty pro kontrolu koloběhu oděvů

Helga 6 automatický systém distribuce a sběru oděvů

Integrovaný systém distribuce a sběru oděvů Obsahuje software pro řízení celého cyklu oběhu oděvů. Naše kontrola a řízení výrobků zahrnuje všechny fáze: distribuci, sběr, přepravu od zákazníka, praní, případnou opravu, přepravu k zákazníkovi a nakládku oděvů připravených k převzetí do distribučních strojů. Naše stroje rozpoznávají oděvy pomocí systému vysokofrekvenčních a UHF tagů nebo pomocí snímačů čárových kódů.

technické parametry

Size of the machine 201x99x90cm
Number of locations 395kg
Size of locations 216
The weight of the machine 6x26 cm

Zákaznická zóna

Přístup k technickým specifikacím a jiným dokumentům pouze pro přihlášené zákazníky.

Přihlášení

Popis výrobku

Představujeme "Helga 6 compact", náš pokročilý systém distribuce a sběru oděvů. Skládá se ze softwaru pro správu, distribučního automatu a nezávislého sběrného stroje na použité pracovní oděvy, tzv. žlabu. Helga 6 compact má 216 míst na čisté oblečení; každé z nich má rozměry 8 cm x 26 cm. K dispozici je také videokamera, která zaznamenává okamžik návratu s cílem zabránit jakémukoli zneužití a zvýšit bezpečnost provozu. Žlab má vlastní počítač a je nezávislý na rozdělovacím stroji, proto může být umístěn kdekoli. Existuje možnost instalovat uvnitř germicidní ultrafialovou lampu.

Profesionální řízení koloběhu prádla

Systém Helga se zabývá distribuci čistého prádla a odběrem špinavého, kromě toho kontroluje koloběh prádla na každé etapě. Díky využití našeho softwaru máme stálý dozor nad každou částí oděvu, víme, kdo a kdy dané oblečení převzal, zda a kdy jej odevzdal, známe přesné množství čistého prádla připraveného k výdeji, kolik kusů čeká na převzetí a praní nebo na kdy naplánovat dopravu. Díky tomuto řešení můžeme optimálně využít vlastní zásobu prádla. Uživatel má při vrácení prádla možnost nahlásit potřebu opravy, tehdy se prádelna ihned dozví o konkrétním exempláři a typu požadovaných oprav. Takové řešení značně usnadní koloběh informací, ušetří čas potřebný vždy na důkladné prohlížení každého kusu prádla, umožní přípravu servisnímu personálu a zvyšuje uspokojení konečného uživatele. Dálkový přístup umožňuje plnou kontrolu a optimalizaci procesů koloběhu prádla i praní samotného.

 

  • Dozor nad každým kusem oblečení, na každé etapě koloběhu
  • Dostupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu
  • Přístup k oblečení na nejvhodnějším místě
  • Převzetí oblečení na kterémkoliv místě
  • Výdej oblečení jednotlivě nebo v balíčcích
  • Snížení spotřeby
  • Analýza a kontrola nad celým koloběhem (výdej, příjem, zásobování)
  • Dálkový přístup
  • Automatická správa zásobování
  • Automatický dozor nad stavem skladu

FUNGOVÁNÍ

          

Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu. Získá tím přístup k úkonům a předmětům, které jsou pro něj určeny. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k věcem uloženým v zařízení.

Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět nebo bezpečnostní pomůcku a jeho velikost, pokud tento předmět je dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá předvolenou svou velikost. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce s požadovaným předmětem v požadovaném množství. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, dostupné množství předmětu a jeho velikost. Odevzdání použitého prádla je stejně snadné. Oblečení, které chceme odevzdat, přiložíme ke čtečce tagů. Načtou se informace umístěné v tagu, na displeji se objeví informace o tomto kusu oděvu, otevřou se dvířka a zaměstnanec může vložit dovnitř určitý kus oblečení. Současně se spustí videonahrávka, náhled se objeví také na hlavním displeji. Po vhození prádla se odešle do centrálního systému tato informace a parametr „množství odebraného oblečení“ se na displeji navýší o 1.

 

Počítačový systém řízení

V systému Helga jsou výdejní automat i odběrné místo vybavené počítači třídy PC, k nimž má přístup pouze správce systému. Díky tomuto řešení mohou být obě zařízení umístěná na různých místech a dodatečně podporují svou práci. Helga se připojuje na internet pomocí pevné linky, routeru WIFI nebo - pokud není jiná možnost - i mobilním připojením GSM. Díky tomuto řešení máme přístup k nejpřesnějším informacím v reálném čase, z každého místa na světě. Kromě softwaru pro řízení koloběhu prádla má Helga instalovaný vlastní software, který se skládá ze třech modulů.

Rozhraní Uživatele

Rozhraní Uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximální zjednodušení a urychlení úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.

 

Rozhraní Správce

Nejvíce komplikovaným modulem je Rozhraní Správce. Umožňuje nastavení přístupu dle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní Správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů apod. Pomocí Rozhraní Správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.

 

Statistiky a Reporty

Modul Reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímka zboží atp. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.

Schéma pracího cyklu

Go to top