Automaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 5 - AutomatAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 5 - AutomatAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

KAZIK” spojuje automatickou skříň pro výdej zboží s řídícím softwarem. Ve verzi AUTOMAT se dvířka skříněk otevírají automaticky. Tento systém řeší problémy spojené s řízením a výdejem bezpečnostních pomůcek přímo na pracovišti.

technické parametry

Rozměry 200x100x110cm
Hmotnost 395kg
Varianta I Varianta II
Číslo skříněk 90 180
Rozměry skříněk 16x26cm 8x26cm

Zákaznická zóna

Přístup k technickým specifikacím a jiným dokumentům pouze pro přihlášené zákazníky.

Přihlášení

Popis výrobku

Automat s největšími schránkami, které vyrábíme. Má 90 míst, každé s rozměry 16 cm x 26 cm. Je určený pro sortiment s většími rozměry. Můžou se zde uchovat hromadná balení výrobků, ochranné oděvy, nářadí a elektrická zařízení, obuv, ochranné pokrývky hlavy, masky a respirátory atp. Dle přání Zákazníka můžeme vyrobit také verzi se 180 schránkami, každou ve velikosti 8cm x 27cm.

Kazik 5 modele    

To view this video in English please click here.

Profesionální řízení zdrojů BHP

Představujeme vám systém správy zdrojů osobních bezpečnostních pomůcek, kde je v první řadě výdejní automat "KAZIK". Spojuje automatickou skříň pro výdej předmětů s řídícím softwarem. Tento systém řeší problémy spojené se správou a výdejem bezpečnostních pomůcek přímo na pracovišti. Globální řešení těchto potřeb:

  • Dozor nad zaměstnanci
  • Bezpečnost a přístup k potřebnému zboží 24 hodiny denně, 7 dní týdně
  • Přístup k předmětům přímo na pracovišti
  • Výdej hromadných nebo jednotlivých balení
  • Snížení spotřeby
  • Analýza a kontrola nad celkovým koloběhem (výdej, vrácení, zásobení)
  • Dálkový přístup
  • Automatické řízení zásobování
  • Automatický dozor nad stavy skladu

 

FUNGOVÁNÍ

    

Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu na dotykovém displeji. Získá tím přístup k úkonům a ke zboží, které je pro něj určeno. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k předmětům uloženým v zařízení.

Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět a jeho velikost, pokud je tento předmět je dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá svou velikost předvolenou. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce, případně k požadovanému množství předmětů. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, informaci o dostupném množství předmětů a jejich velikosti.

Počítačový systém řízení

Výdejní automat KAZIK je vybavený počítačem třídy PC, k němuž má přístup pouze správce systému. Může také být vybaven systémem UPS (zdrojem nepřerušovaného napájení). KAZIK má instalovaný vlastní software, které se skládá ze třech modulů.

 

Rozhraní Uživatele

Rozhraní Uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximálně zjednodušit a urychlit úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.

 

Rozhraní Správce

Nejvíce komplikovaným modulem je Rozhraní Správce. Umožňuje nastavení přístupu dle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní Správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů atp. Pomocí Rozhraní Správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.

 

Statistiky a Reporty

Modul Reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímky zboží atp. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.

Go to top