Automaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 13 - Manuál se sloupcovou skříníAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

Kazik 13 - Manuál se sloupcovou skříníAutomaty pro bezpečnostní pomůcky

Propojuje dva naše systémy. V7dejn9 automat Kazik 13, sestavu sloupcových skříní a řídící software. Takové řešení zvyšuje počet možností využití. Systém řeší problémy spojené s řízením a výdejem bezpečnostních pomůcek a s dohledem nad koloběhem nářadí a nástrojů na pracovišti.

Zákaznická zóna

Přístup k technickým specifikacím a jiným dokumentům pouze pro přihlášené zákazníky.

Přihlášení

Popis výrobku

Automat byl sestaven přímo pro náročné zákazníky, kteří mají nestandardní potřeby. Spojuje přednosti dvou našich systémů, KAZIK-a a Mietka. Skládá se z automatu KAZIK 13 MANUAL se 468 skříňkami velikosti 8 cm x 8 cm, a sloupcové skříně, řízené pomocí počítače umístěného v KAZIK-u. Takové řešení rozšiřuje rozsah vydávaných a uchovávaných předmětů a zároveň snižuje náklady na samotné zařízení. Škála použitých předmětů může být velmi široká, od různého druhu rukavic, respirátorů a plynových masek, šroubováků, vrtáků, po čepice a ochranné boty, elektronářadí, kontrolní a měřící zařízení a další cenné nářadí. Kazik 13 Manual může být rozšířen o jeden, dva, tři nebo čtyři sloupce, dle požadavků našich Zákazníků.

Profesionální řízení zdrojů BHP

 

Představujeme vám systém správy zdrojů osobních bezpečnostních pomůcek, kde je v první řadě výdejní automat "KAZIK". Spojuje automatickou skříň pro výdej předmětů s řídícím softwarem. Tento systém řeší problémy spojené se správou a výdejem bezpečnostních pomůcek přímo na pracovišti. Globální řešení těchto potřeb:

  • Dozor nad zaměstnanci a vydanými zařízeními a nářadím
  • Bezpečnost a přístupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu
  • Přístup k nářadí a materiálům přímo na pracovišti
  • Výdej zboží jednotlivě nebo v balíčcích
  • Snížení spotřeby
  • Plná kontrola nad výdejem nářadí
  • Analýza a kontrola nad celým koloběhem (výdej, příjem, zásobování)
  • Dálkový přístup
  • Automatická správa zásobování
  • Automatický dozor nad stavem skladu

 

FUNGOVÁNÍ

    

Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu na dotykovém displeji. Získá tím přístup k úkonům a ke zboží, které je pro něj určeno. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k předmětům uloženým v zařízení.

Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět a jeho velikost, pokud je tento předmět je dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá svou velikost předvolenou. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce, případně k požadovanému množství předmětů. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, informaci o dostupném množství předmětů a jejich velikosti.

Počítačový systém řízení

Výdejní automat KAZIK je vybavený počítačem třídy PC, k němuž má přístup pouze správce systému. Může také být vybaven systémem UPS (zdrojem nepřerušovaného napájení). KAZIK má instalovaný vlastní software, které se skládá ze třech modulů.

 

Rozhraní Uživatele

Rozhraní Uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximálně zjednodušit a urychlit úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.

 

Rozhraní Správce

Nejvíce komplikovaným modulem je Rozhraní Správce. Umožňuje nastavení přístupu dle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní Správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů atp. Pomocí Rozhraní Správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.

 

Statistiky a Reporty

Modul Reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímky zboží atp. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.

Go to top