Automat pro vydávání, příjem a obrat předmětů

MietekAutomat pro vydávání, příjem a obrat předmětů

MietekAutomat pro vydávání, příjem a obrat předmětů

Mietek sestava sloupcových skříní

Mietek” propojuje automatickou skříň pro výdej s řídícím softwarem. Tento systém řeší problémy spojené s výdejem, přejímkou a evidencí hodnotného elektronářadí, nářadí a kontrolních a měřících přístrojů přímo u pracovního stanoviště. Je možné přes něj také vydávat a přijímat objemově větší pracovní a ochranné pomůcky.

 

technické parametry

Jeden sloupec

Velikost stroje 206x46x40cm
Počet míst 80kg

Zákaznická zóna

Přístup k technickým specifikacím a jiným dokumentům pouze pro přihlášené zákazníky.

Přihlášení

Popis výrobku

Automat Mietek umožňuje mnoho přizpůsobení svých rozměrů a velikosti přihrádek podle konkrétních potřeb Zákazníka. Skládá se ze segmentů (tvoří je dva propojené sloupce), které je možné libovolně sestavovat. Segmenty jsou dostupné ve dvou velikostech, přizpůsobených konkrétním úkolům. Segmenty navržené pro výdej a příjem nářadí (automat na nářadí) jsou o něco delší.

Automat Mietek je umístěn na jednoduché, dvojité nebo čtyřnásobné základně. To vám umožňuje kombinovat několik sloupců do jednoho stroje. Lze kombinovat až 8 sloupců s 1 sloupcem správy.

Profesionální správa koloběhu nářadí a bezpečnostních pomůcek

Představujeme vám systém pro správu koloběhu speciálního a cenného nářadí a pro rozdělování bezpečnostních pomůcek. První linií tohoto systému je automat "Mietek". Spojuje automatickou skříň pro výdej pomůcek a řídící software. Řeší problémy spojené s řízením a výdejem nářadí a bezpečnostních pomůcek přímo ve výrobě. Globální řešení těchto potřeb:

 

  • Dozor nad zaměstnanci a vydanými zařízeními a nářadím
  • Bezpečnost a dostupnost všech potřebných prostředků 24 hodiny denně a 7 dní v týdnu
  • Přístup k nářadí a materiálům přímo na pracovišti
  • Výdej zboží jednotlivě nebo v balíčcích
  • Snížení spotřeby
  • Plná kontrola nad výdejem a zpětným příjmem nářadí
  • Analýza a kontrola celého koloběhu (výdej, příjem, zásobování)
  • Dálkový přístup ke všem informacím
  • Automatická správa zásobování
  • Automatický dozor nad stavem skladu

 

FUNGOVÁNÍ

Rozpoznaní uživatele

Uživatel se přihlásí přiblížením bezkontaktní zaměstnanecké karty nebo pomocí individuálního kódu. Získá tím přístup k úkonům a zboží, které jsou pro něj určeny. Osoby, které nemají náležitá oprávnění, nemají přístup k věcem uloženým v zařízení.

Zvolení úkonu

Uživatel zvolí požadovaný úkon: výdej, vrácení, doplnění… dle svých oprávnění. Dále vybere požadovaný předmět nebo bezpečnostní artikl a jeho velikost, pokud je tento předmět dostupný ve více velikostech a zaměstnanec nemá předvolenou svou velikost. Systém odblokuje příslušná dvířka ke schránce s nářadím nebo pomůckami. Systém umožňuje mj. zobrazit fotografie obsahu, popis, dostupné množství artiklu a jejich velikosti.

Počítačový systém řízení

Sestava sloupcových skříní Mietek je vybavena počítačem třídy PC, k němuž má přístup pouze správce systému. Může být také vybavena systémem UPS (zdrojem nepřerušovaného napájení). Mietek má instalovaný vlastní software, který se skládá ze třech modulů.

 

Rozhraní Uživatele

Rozhraní Uživatele je přátelské a snadno se používá. Snadná obsluha umožní maximálně zjednodušit a urychlit úkon výdeje. Intuitivní rozhraní zobrazuje čitelné fotografie položek, což urychlí jejich vyhledání. Uživatelé používají průmyslovou dotykovou obrazovku, určenou pro práci ve ztížených podmínkách.

 

Rozhraní Správce

Nejvíce komplikovaným modulem je Rozhraní Správce. Umožňuje nastavení přístupu podle uživatele nebo skupiny uživatelů. Rozhraní Správce dovoluje měnit údaje týkající se předmětů, zaměstnanců, rozměrů atp. Pomocí Rozhraní Správce je také možné nastavovat omezení a uvolňování předmětů pro určité skupiny nebo uživatele.

 

Statistiky a Reporty

Modul Reportů umožňuje přístup ke všem informacím v systému, jako jsou: historie výdeje, historie příjmu, historie doplňování, historie poškození, doba používání, seznam předmětů s množstvím menším než je nastaveno, seznam objednaných předmětů, přejímka zboží apod. Modul také umožňuje tvorbu vlastních nestandardních reportů.

Go to top