Ringlust hoidev väljastus-vastuvõtuautomaat

MietekRinglust hoidev väljastus-vastuvõtuautomaat

MietekRinglust hoidev väljastus-vastuvõtuautomaat

Väljastamis-vastuvõtu automaat Mietek

Mietek” ühendab endas automaatse väljastava kapi haldustarkvaraga. See süsteem lahendab väärtuslike elektritööriistade ja kontroll-mõõteriistade väljastamise, vastuvõtu ja registreerimisega seotud probleemid töökohtades. Selle abil on võimalik väljastada ja vastu võtta ka vastavaid, mõõtmeliselt suuremaid tööohutus- ja –hügieenivahendeid.

Tehnilised andmed

Üksik veerg

Masina suurus 206x46x40cm
Asukohtade arv 80kg

Kliendi tsoon

Juurdepääs tehnilistele andmetele ja teistele materjalidele on võimalik üksnes pärast sisselogimist.

Sisselogimine

Toote kirjeldus

Automaat Mietek võimaldab suuruse ja lahtrite mõõtmete laialdast kohandamist vastavalt Kliendi vajadustele. See koosneb segmentidest (mille moodustavad kaks ühendatud moodulit), mida võib üksteisega suvaliselt ühendada. Segmendid on saadaval kahes kindlateks ülesanneteks kohandatud mõõtmetes. Segmendid, mis on projekteeritud tööriistade väljastamiseks ja vastuvõtuks (tööriistaautomaat) on veidi pikemad.

Mieteki müügiautomaat on paigutatud ühe-, kahe- või neljakordsele alusele. See võimaldab ühendada mitu veergu ühte masinasse. Ühe haldusveeruga saab kombineerida kuni 8 veergu.

Professionaalne tööohutuse ja töötervishoiuvahendite ringluse haldamine

Esitleme teile suure väärtusega eritööriistade ringluse ning tööohutuse ja töötervishoiuhendite jaotamise haldussüsteemi, mille esimeseks tooteliiniks on väljastamisautomaat "Mietek". See kujutab endast väljastamiskapi ja haldamise tarkvara ühendamist. See süsteem lahendab tööriistade ja tööohutuse ja töötervishoiuhendite haldamise ja väljastamise probleemid tootmiskohtades. Globaalne lahendus vastab järgmistele vajadustele:

 

  • Kontroll töötajate ning väljastatave seadete ja tööriistade üle
  • Ohutus ja vajalike vahendite saadavus 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
  • Toodete ja tööriistade väljastamine töökoha läheduses
  • Üksiktoodete või hulgipakendite väljastamine
  • Kulumise vähendamine
  • Täielik kontroll tööriistade väljastamise ja vastuvõtmise üle
  • Kogu ringluse (vastuvõtmine, tagastamine, jaotus) analüüs ja kontroll
  • Kaugjuurdepääs kogu teabele
  • Automaatne tarne haldamine
  • Automaatne laoseisude jälgimine

 

TÖÖPÕHIMÕTE

Kasutaja tuvastamine

Kasutaja logib sisse, kasutades oma töötajakaarti või sisestades individuaalse koodi. Saab juurdepääsu operatsioonidele ja toodetele, mis on talle määratud. Isikud, kellel volitus puudub, ei ole jaoturil olevatele riietele juurdepääsu.

Operatsiooni valik

Kasutaja valib soovitud operatsiooni: Väljavõtt, Tagastamine, Täitmine... sõltuvalt volitustest. Seejärel valib soovitud tööriista või tööohutuse ja töötervishoiuhendi ja selle suuruse, kui antud toode on saadaval mitmes variandis ja töötajale ei ole määratud kindlat suurust. Süsteem lukustab lahti vastava ukse, võimaldades juurdepääsu tööriistadele või toodetele. Süsteem võimaldab muuseas ka toodete fotode, kirjelduste, saadaval oleva hulga ja suuruste kuvamist.

Informaatiline haldamine

Moodulkappide komplekt Mietek on varustatud PC-klassi arvutiga, millele on juurdepääs üksnes süsteemi administraatoril. Valikuliselt võib see olla varustatud ka UPS toite toetamise süsteemiga. Mietekule on installitud kolmest moodulist koosnev tarkvara.

 

Kasutajaliides

Kasutajaliides on sõbralik ja lihtne kasutada. Lihtne käsitsemine võimaldab väljastamisprotsessi lihtsustamist ja lühendamist. Intuitiivne liides kuvab toodete loetavaid fotosid nende otsimise lihtsustamiseks. Kasutajad kasutavad tööstuslikku puutetundlikku ekraani, mis on ette nähtud tööks rasketes tingimustes.

 

Administraatori liides

Kõige keerulisemaks mooduliks on Administraatori liides. See võimaldab ligipääsu konfiguratsiooni sõltuvalt kasutajast või kasutajate rühmadest. Administraatori liides võimaldab toodet, töötajaid, suurusi jne puudutavate andmete muutmist. Selle abil on võib konfigureerida ka piiranguid ja väljastamist rühmadele või kasutajatele.

 

Statistikad ja raportite loomine

Raportite loomise moodul annab juurdepääsu kogu süsteemis sisalduvale teabele nn: väljavõtmiste ajalugu, täitmiste ajalugu, vigastuste ajalugu, allpool minimaalset taset olevate toodete nimekiri, tellitud toodete nimekiri, kauba vastuvõtmine jms. Moodul annab võimaluse ka soovitud raportite loomiseks.

Go to top