Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Zosia - vastuvõtuautomaatRiiete ringlust kontrollivad automaadid

Zosia - vastuvõtuautomaatRiiete ringlust kontrollivad automaadid

 Zosia kujutab endast pesuringluse kontrolliga IT-süsteemi ühendamist automaadiga, mis on mõeldud riiete tagastamiseks töötajate poolt. Sõltumatu seade Zosia registreerib ja saadab põhibaasi teabe vastuvõetud riideesemete, selle hulga ja kindla operatsiooni kellaaja kohta. Juurdepääs tagastusseadmele on võimalik pärast süsteemis oleva riideeseme lugemist, seadme sissepääsu kaitseb koodlukk ja võti.

Kliendi tsoon

Juurdepääs tehnilistele andmetele ja teistele materjalidele on võimalik üksnes pärast sisselogimist.

Sisselogimine

Toote kirjeldus

Toote kirjeldus

 

Zosia on sõltumatu ja täielikult arvutipõhine seade, mis on mõeldud „tagidega” varustatud riiete vastuvõtuks ja registreerimiseks. See on lahendus, mis on välja töötatud klientidele, kellel on oma riiete väljastamist registreeriv süsteem, ent puudub usaldusväärne vastuvõtmise kontrolli süsteem või kes tahaksid seda protsessi lihtsustada ja teha mugavamaks kasutajatele. Zosia on tagastusseade, mis on varustatud: arvutiga, tagide lugejaga ja ekraaniga. Tänu internetiühendusele on tal juurdepääs andmebaasile ja ringluses oleva riietuse registreerimisele. Riided tagastatakse automaadi sisse paigaldatud tavalisse pesukärusse, et maksimaalselt lihtsustada ja mugavamaks teha seadme käsitsemine. Zosia võib mahutada riideid vahemikus 250 kuni 300. Seadme mõõtmed: laius 95 cm, kõrgus 200 cm ja sügavus 100 cm.

Riiete ringluse professionaalne haldamine

Zosia laeb internetiühenduse abil alla teabe väljastatud riiete kohta. See on ette nähtud tagastamise registreerimiseks, kasutatud riideesemete kiire, operaatoreid mittevajava tagastamise vormina. Võtab vastu ainult need riideesemed, mis on registreeritud süsteemis. Kui keegi tahaks seadmesse visata tagitud riideeseme, mis ei ole sisestatud baasi, ei võimaldaks seade sellist tagastamist. Igakordset tagastamist registreeritakse seadmesse paigaldatud digitaalkaamera abl, operatsioon salvestatakse juhtseadme mälusse. Zosia kasutamine olemasoleva süsteemi täiendusena võimaldab järgmiseid eeliseid:

 

  • Märgatav riiete tagastamise süsteemi kiirendamine
  • Võimalus seadme paigaldamiseks sobivasse kohta, suure ruumi kasutamise vajaduseta
  • Seade töötab 24h/7, millel on suur tähtsus ebatüüpiliste töötundide puhul
  • Protsessi automaatsus, ilma täiendavate töötajate kasutamise vajaduseta
  • Täielik kontroll selle üle, kui palju ja millised riided vajavad vastuvõtmist ja pesu
  • Madalad kasutamiskulud
  • Usaldusväärsus

 

TÖÖPÕHIMÕTE

 Seadme käsitsemine on väga lihtne. Tagide lugeja alla tuleb panna riideese, mille kasutaja tahab tagastada. Sellele järgneb tagis sisalduva teabe lugemine ja ekraanile ilmub informatsioon antud riideeseme kohta, avaneb tagastusluuk ja töötaja võib sellesse sisestada antud riideeseme. Ühtlasi lülitub sisse videosalvestus, mida kuvatakse ka peamisel ekraanil. Pärast tagastamist saadetakse asjakohane teave süsteemi ja Zosia ekraanil kasvab „tagastatud riideesemete arv” 1 võrra.

Go to top