Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Helga 7Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Helga 7Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Helga 7 automaatne väljastamis-vastuvõtusüsteem

 

Integreeritud puhtaid riideid väljastav ja kasutatud riideid vastuvõttev süsteem. Komplekti müüakse tarkvaraga, mis haldab kogu pesuringluse tsüklit, kontrollib kogu protsessi alates pesu väljastamisest kuni selle vastuvõtuni, ka võimaliku paranduse, transpordi tsüklit kuni laadimiseni pesu vastuvõtuks valmis automaati. Seadmed kasutavad riiete registreerimise süsteemi „tag’ide” abil, HF, UHF tehnoloogias või vöötkoodide abil.

Kliendi tsoon

Juurdepääs tehnilistele andmetele ja teistele materjalidele on võimalik üksnes pärast sisselogimist.

Sisselogimine

Toote kirjeldus

Esitleme Teile pesu haldussüsteemi tehnoloogiliselt arenenud lahendust „Helga 7”. See koosneb tarkvarast, väljastamisseadmest ja sõltumatust seadmest, mis võtab vastu kasutatud riideid kasutatud riiete konteinerist. Helgal on 126 lahtrit, kõik mõõtmetega 16 cm x 17,5 cm, millest väljastatakse puhast pesu. Võimalik on ka variandi tellimine, millel on 252 lahtrit mõõtmetega 8 cm x 17,5 cm. Igale kogumisseadmele on paigaldatud kaamera, mis registreerib kasutatud riietuse tagastamise hetke, kindlustades nii maksimaalse kontrolli kogu protsessi üle. Vajadusel on kogumisseadmesse võimalik paigaldada bakteritsiidne lamp. Kogumisseade on täielikult automaatne masin eraldi arvuti ja displeiga, mis on võimalik paigutada suvalisse kohta.

  

Professionaalne pesuringluse haldamine

 

Süstem Helga 5 tegeleb puhaste riiete jagamise ja kasutatud riiete kogumisega, kontrollideks lisaks ka pesuringlust selle kõikidel etappidel. Tänu meie poolt kasutatud tarkvarale on meil pidev kontroll iga riietuse elemendi üle, teame, kes ja millal võttis välja antud eseme, kas ja millal selle tagastas, millised on puhta riietuse tagavarad, kui mitu riideeset vajab vastuvõtmist ja pesemist ning millal kavandada transport. Tänu sellisele lahendusele võime kasutada meie tagavarasid ära optimaalselt. Kasutajal, kes tagastab riideeseme, on võimalik teavitada parandamise vajadusest, sellisel juhul teatakse pesumaja automaatselt konkreetsest eseme ja vajaliku paranduse kohta. Selline lahendus parandab tuntavalt teabe ringlust, hoides kokku igakordseks ülevaatuseks vajalikku aega, võimaldab teenindustöötajate ettevalmistamist ja tõstab lõppkliendi rahulolu. Kaugjuurdepääs võimaldab ringluse ja pesuprotsessi täielikku kontrolli ja optimaliseerimist.

 

  • Kontroll iga riideelemendi üle igal etapil
  • Kaubaartiklite saadavus 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
  • Juurdepääs toodetele optimaalses kohas
  • Riiete vastuvõtt suvalises kohas
  • Üksikute riiete või riidepakkide väljastamine
  • Kulumise vähendamine
  • Kogu ringluse (vastuvõtmine, tagastamine, jaotus) analüüs ja kontroll
  • Kaugjuurdepääs
  • Automaatne tarne haldamine
  • Automaatne laoseisude jälgimine

 

TÖÖPÕHIMÕTE

           

Kasutaja tuvastamine

Kasutaja logib sisse, kasutades oma töötajakaarti või kirjutades puutetundlikule ekraanile koodi. Saab juurdepääsu operatsioonidele ja toodetele, mis on talle määratud. Isikud, kellel volitus puudub, ei ole jaoturil olevatele riietele juurdepääsu.

Operatsiooni valik

Kasutaja valib soovitud operatsiooni: Väljavõtt, Tagastamine, Täitmine... sõltuvalt volitustest. Seejärel valib soovitud toote ja suuruse, kui antud toode on saadaval mitmes variandis ja töötajale ei ole määratud kindlat suurust. Süsteem lukustab lahti vastavas asuokohas oleva seadme, võimaldades juurdepääsu toodetele, vajadusel teatavale kogusele. Süsteem võimaldab muuses ka toodete fotode, kirjelduste, saadaval oleva hulga ja suuruste kuvamist. Ka riiete tagastamine on väga lihtne. Riideese, mis tahetakse tagastada, lükatakse tagide lugeja alla. Järgneb tagis sisalduva teabe lugemine ja ekraanile ilmub informartsioon antud riideeseme kohta, avaneb tagastusluuk ja töötaja võib sinna panna antud riideeseme. Samaaegselt lülitatakse sisse videosalvestus, mis on nähtav ka peaekraanil. Pärast tagastamist edastatakse see teave kesksüsteemi, ekraanil kuvatav parameeter: „riiete kogus tagastusmahutis” suureneb 1 võrra.

 

Informaatiline haldamine

Süsteemil Helga 5 on nii väljastav automaat kui ka tagastamine varustatud PC-klassi arvutiga, millele on juurdepääs üksnes süsteemi administraatoril. Tänu sellisele lahendusele võivad mõlemad seaded paiknea täielikult erinevates asukohtades, toetades täiendavalt vastastikust tööd. Helga võtab ühenduse Internetiga püsiva ühenduse, WIFI routeri abil või kui sellist võimalust ei ole, isegia mobiilse GSM-ühenduse abil. Tänu sellisele lahendusele on olemas juurdepääs täpsemale informatsioonile reaalajas igast kohast maailmas. Peale pesuringluse kontrollimise tarkvara on Helgale installitud ka kolmest moodulist koosnev isiklik tarkvara.

 

Kasutajaliides

Kasutajaliides on sõbralik ja lihtne kasutada. Lihtne käsitsemine võimaldab väljastamisprotsessi lihtsustamist ja lühendamist. Intuitiivne liides kuvab toodete loetavaid fotosid nende otsimise lihtsustamiseks. Kasutajad kasutavad tööstuslikku puutetundlikku ekraani, mis on ette nähtud tööks rasketes tingimustes.

 

Administraatori liides

Kõige keerulisemaks mooduliks on Administraatori liides. See võimaldab ligipääsu konfiguratsiooni sõltuvalt kasutajaks või kasutajate rühmadest. Administraatori liides võimaldab toodet, töötajaid, suurusi jne puudutavate andmete muutmist. Selle abil on võib kofigureerida ka piiranguid ja väljastamist rühmadele või kasutajatele.

 

Statistikad ja raportite esitamine

Raporteerimise moodulil annab juurdepääsu kogu süsteemis sisalduvatele teabele nn: väljavõtmiste ajalugu, täitmiste ajalugu, vigastuste ajalugu, allpool minimaalset taset olevate toodete nimekiri, tellitud toodete nimekiri, kauba vastuvõtmine jms. Moodul annab võimaluse ka soovitud raportite loomiseks.

Go to top