Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Berta 5Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Berta 5Riiete ringlust kontrollivad automaadid

Berta 5 väljastamis-vastuvõtuautomaat

 

Integreeritud puhta pesu väljastamise ja musta pesu vastuvõtu süsteem. Komplekti müüakse tarkvaraga, mis haldab kogu pesuringluse tsüklit, kontrollib väljastamise ja tagastamise protsessi, alates transpordist, pesust, vajalikest parandustest, uuest transpordist kuni väljastamiseks valmis pesu automaati laadimiseni. Seadmetes on kasutatud riiete registreerimise süsteemi „tag’ide” abil, tehnoloogiates HF, UHF või vöötkoodide abil.

KARTA PRODUKTU EST P

Kliendi tsoon

Juurdepääs tehnilistele andmetele ja teistele materjalidele on võimalik üksnes pärast sisselogimist.

Sisselogimine

Toote kirjeldus

Esitleme Teile kõrge tehnoloogiaga pesuhaldamise süsteemi „Berta”. See koosneb tarkvarast, väljastamisseadmest ja sõltuvast musta pesu kogumisseadmest. Bertal 5 on 90 lahtrit, kõik mõõtmetega 16 cm x 26 cm, millest väljastatakse puhas pesu. Võimalik on 180 lahtri tellimine mõõtmega 8 cm x 26 cm. Musta pesu tagastamisseade võib mahutada 250 kuni 300 riideeset sõltuvalt nende suurusest. Teeninduse lihtsustamiseks on tagastamisseadmesse paigaldatud tavaline pesukäru, millega veetakse pesu. Tagastamiskoht peab paiknema väljastamisseadme läheduses või sellest mitte suure vahemaa kaugusel. Igasse kogumisseadmesse on paigaldatud kaamera, mis registreerib kasutatud riiete tagastamise hetke, tagades nii maksimaalse kontrolli protsessi üle. Juhul, kui on selline vajadus, on olemas ka võimalus tagastusseadmesse bakteritsiidse lambi paigaldamiseks.

Kaziki TYPY 5

Süsteem Berta 5 kergendab puhaste riiete väljastamist ja nende kogumist pärast kasutamist. Kogu protsess toimub automaatselt täiendavate töötajate vajaduseta. Tänu meie tarkvara kasutamisele on meil pidev kontroll iga riietuseseme üle, teame, kes ja millal võttis antud eseme välja, millal tagastas, teame ka täpselt, kui palju on kliendil väljastamiseks valmis riideid, kui palju on kasutusel ja mitu riiet ootavad vastuvõtmist. Tänu sellele võime optimaalselt ära kasutada varud ja kohandada riiete hulga nendele vahetamise ja logistilistele võimalustele, mis meil on. Kasutajal, kes tagastab riided, on võimalus ka teatada paranduste tegemise vajadusest, sellisel juhul teavitatakse pesumaja automaatselt kindla eseme ja vajaliku paranduse kohta. Selline lahendus parandab tunduvalt teabe ringlust, aidates säästa igakordsetele ülevaatustele kuluvat aega, võimaldab teenindustöötajate ettevalmistamist ja suurendab lõppkasutaja rahulolu. Kaugjuurdepääs annab võimaluse ringluse ja pesuprotsessi täielikuks kontrollimiseks ja optimeerimiseks.

 

 • Kontroll iga riideelemendi üle igal etapil
 • Kaubaartiklite saadavus 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
 • Juurdepääs toodetele optimaalses kohas
 • Märgatav riiete varastamise ja kaotamise piiramine
 • Üksikute riiete või riidepakkide väljastamine
 • Kulumise vähendamine
 • Kogu ringluse (vastuvõtmine, tagastamine, jaotus) analüüs ja kontroll
 • Kaugjuurdepääs Interneti kaudu
 • Automaatne tarne haldamine
 • Automaatne laoseisude jälgimine

 

 

Väljastamis-vastuvõtusüsteem Berta 7 on varustatud PC-klassi arvutiga, millele on juurdepääs üksnes süsteemi administraatoril. Valikuliselt on see võimalik varustada ka UPS toite toetuse süsteemiga. Bertal on Internetiühendus püsiva ühenduse, WIFI routeri abil või kui sellist võimalust ei ole, isegi mobiilse GSM-ühenduse abil. Tänu sellisele lahendusele on olemas juurdepääs täpsemale informatsioonile reaalajas igast kohast maailmas. Peale pesuringluse kontrollimise tarkvara on Bertale installitud ka kolmest moodulist koosnev isiklik tarkvara.

Professionaalne tööohutuse ja töötervishoiuvahendite jaotuse haldamine

Esitleme Teile isikukaitsevahendite haldamise süsteemi, mille esimeseks tooteliiniks on väljastamisautomaat "KAZIK". See kujutab endast väljastamiskapi ja haldamise tarkvara ühendamist. See süsteem lahendab tööohutuse ja töötervishoiuhendite haldamise ja väljastamise probleemid tootmiskohtades. Globaalne lahendus vastab järgmistele vajadustele:

 

 • Kontroll töötaja üle
 • Ohutus ja toodete saadavus 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas
 • Toodete väljastamine töökoha läheduses
 • Üksiktoodete või hulgipakendite väljastamine
 • Kulumise vähendamine
 • Kogu ringluse (vastuvõtmine, tagastamine, jaotus) analüüs ja kontroll
 • Kaugjuurdepääs
 • Automaatne tarne haldamine
 • Automaatne laoseisude jälgimine

 

TÖÖPÕHIMÕTE

Kasutaja tuvastamine

Kasutaja logib sisse, kasutades oma töötajakaarti või kirjutades puutetundlikule ekraanile koodi. Kasutaja saab juurdepääsu operatsioonidele ja toodetele, mis on talle määratud. Isikud, kellel volitus puudub, ei ole jaoturil olevatele riietele juurdepääsu.

Operatsiooni valik

Kasutaja valib soovitud operatsiooni: Väljavõtt, Tagastamine, Täitmine... sõltuvalt volitustest. Seejärel valib soovitud toote ja suuruse, kui antud toode on saadaval mitmes variandis ja töötajale ei ole määratud kindlat suurust. Süsteem lukustab lahti vastavas lahtris oleva seadme, võimaldades juurdepääsu toodetele, vajadusel teatavale kogusele. Süsteem võimaldab muuseas ka toodete fotode, kirjelduste, saadaval oleva hulga ja suuruste kuvamist.

Informaatiline haldamine

Automaatne jaotur KAZIK on varustatud PC-klassi arvutiga, millele on juurdepääs üksnes süsteemi administraatoril. Valikuliselt võib see olla varustatud ka UPS toite toetamise süsteemiga. KAZIKule on installitud kolmest moodulist koosnev tarkvara.

 

Kasutajaliides

Kasutajaliides on sõbralik ja lihtne kasutada. Lihtne käsitsemine võimaldab väljastamisprotsessi lihtsustamist ja lühendamist. Intuitiivne liides kuvab toodete loetavaid fotosid nende otsimise lihtsustamiseks. Kasutajad kasutavad tööstuslikku puutetundlikku ekraani, mis on ette nähtud tööks rasketes tingimustes.

 

Administraatori liides

Kõige keerulisemaks mooduliks on Administraatori liides. See võimaldab ligipääsu konfiguratsiooni sõltuvalt kasutajast või kasutajate rühmadest. Administraatori liides võimaldab toodet, töötajaid, suurusi jne puudutavate andmete muutmist. Selle abil on võib konfigureerida ka piiranguid ja väljastamist rühmadele või kasutajatele.

 

Statistikad ja raportite loomine

Raportite loomise moodul annab juurdepääsu kogu süsteemis sisalduvale teabele nn: väljavõtmiste ajalugu, täitmiste ajalugu, vigastuste ajalugu, allpool minimaalset taset olevate toodete nimekiri, tellitud toodete nimekiri, kauba vastuvõtmine jms. Moodul annab võimaluse ka soovitud raportite loomiseks.

Go to top