Ajalugu ja põhiteave

Firmast

Grupp POLONUS, millesse me kuulume, tekkis 1981 aastal. PSPG Polska sp. z o.o. tütarettevõttena eraldus 2006. aastal. Algusest kuni käesoleva hetkeni on meie tegevusvaldkonnaks olnud väga laialt mõistetav tööohutuse ja töötervishoiu valdkond. Meie tegevuse ääremaadele jääb tööohutuse ja töötervishoiuvahendite müük, tegeleme isegi mõnede rahvusvaheliste brändide turustmisega Poola turul. Meie tegevuse põhituumaks on siiski haldustarkvara. Esimesena maailmas hakkasime tootma tarkvara, mis tegeleb globaalselt kõikide tööohutuse ja töötervishoiu probleemidega suuremates ja keskmise suurusega ettevõtetes ning kõike seda hakkasime tegema ajal, kui põhiliseks probleemiks kõikides firmades oli arvutite puudumine. Selle suurema süsteemi elemendiks on tööohutuse ja töötervishoiuvahendite automaadid.

Meie esimene Kaziku prototüüp – mis väljastab isikukaitsevahendeid – valmis 2007. aastal. Selle loomisel tegime koostööd Prantsuse konstruktoritega. Sellest ajast peale täiendame pidevalt kõiki masina töö aspekte, eelkõige selle haldustarkvara, püüdes saavutada meie poolt eesmärgiks seatud mõlema koostisosa funtsioneerimise täiuslikkust. Samaaegselt laiendasime Kaziku kohandamise võimalusi nii, et see rahuldaks võimalikult suurema klientide grupi vajadusi. Pöörame suurt tähelepanu ringluse automatiseerimisele ja hoidmisele, töötasime välja ka tarkvara ning tööriistade väljastamist ja vastuvõtmist haldava automaadi Mietek.

Pärast kogemuste täiendamist haldussüsteemide ja automaatide ehitamisel otsustasime alustada meie tegevust nišis, mille leidsime pesemisteenustes. Alates 2013. aastast loome süsteemseid lahendusi, mille eesmärgiks on pesumajadele pesu ringluse kontrollimise ja optimeerimise võimaldamine kõikidel teenindamise astmetel. Oleme Poolas ainsateks ja üheks Euroopa vähestest täielikult sõltumatutest riideid väljastavate ja vastuvõtvate automaatseadmete tootjaks. Meie lahendused sobivad ideaalselt tööriietele eriti haiglates nn puhastes tsoonides, kus tuleb täita eriti kõrgeid puhtuse ja ohutuse nõudeid. Meie automaadid leiavad kasutamist ka ettevõtetes, kus riietus ei täida mitte ainult tööriietuse funktsiooni.

Go to top